cara menyambung belt conveyor

  • Name Plate | Sharing Pengalaman Maintenance

    Rumus Rpm sinkron Ns=120xF/P -> Ns=120×50/4=1500 Rpm . Ns = putaran sinkron F = frekwensi, misal 50 Hz P = jumlah kutub, misal 4